Concurrentie hoort bij het ondernemen. Toch zorgt het bij veel ondernemers voor een slechte nachtrust.  Hoe houd ik de haaien op afstand en vind ik mijn blauwe oceaan? Het antwoord daarop is heel eenvoudig. Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gehad… Dus moet je het speelveld veranderen!

Veranderen van het speelveld

De afgelopen jaren is er veel geschreven over de blue ocean strategy. Door te focussen op customer value zou je de concurrentie irrelevant kunnen maken (Chan and Mauborgne 2005). In alle gevallen is het startpunt toegevoegde waarde ofwel customer value. In deze visie wordt frontale concurrentie stapsgewijs uit de weg gegaan.

Bleu Ocean: 6 inzichten om het speelveld te veranderen.

Frontale concurrentie Creëren van blauwe oceanen
Sector Richt zich op concurrenten in de sector. Kijkt naar alternatieve sectoren.
Strategische groep Richt zich op concurrentiepositie binnen strategische groep. Kijkt naar andere strategische groepen in de sector.
Afnemersgroep Is erop gericht om de afnemersgroep beter te bedienen. Herdefinieert de afnemersgroep van de sector.
Bereik van product- of serviceaanbod Is gericht op maximale waarde van het product- of serviceaanbod binnen de grenzen van de sector. Kijkt naar complementair product- en serviceaanbod.
Functionele / emotionele  gerichtheid Optimaliseert de huidige strategie. Functioneel of emotioneel gericht. Herbezint zich. Richten we ons op functionele of emotionele aspecten?
Tijd Adopteert externe trends wanneer deze plaatsvinden. Neemt deel aan het vormen van trends.

Kortom. Bleu Ocean legt meer nadruk op trends en ontwikkelingen in de toekomst. En kijkt vooral naar de kracht van de onderneming. 

Een formule voor toegevoegde waarde

Voor het bepalen van de toegevoegde waarde van je product is een hele eenvoudige formule. (Reijnders and Wentink 2007, 2011).

RESULTAAT AFHANDELING MOEITE (positief) EMOTIE (positief)
Wat krijg ik? + Hoe krijg ik het? + Wat wil ik ervoor doen? + Wat voel ik erbij ? +
Value in use =
PRIJS MOEITE (negatief) EMOTIE (negatief)
Hoeveel kost het? – Wat moet ik ervoor doen? – Wat voel ik erbij? –

De factoren boven de streep bieden de toegevoegde waarde in positieve zin. De factoren onder de streep beïnvloedden het negatief.

Wakker liggen?

Een strategische ommezwaai van je bedrijf is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Dat vraagt commitment en energie. Inspanning die niet direct zichtbaar is in concreet resultaat. Als één van je goede voornemens voor 2017 daag ik je uit om de eerste stap te zetten. Neem deel aan de werkplaats ‘ how to beat the competition’! En zet een stap op weg naar een andere manier van concurreren. En als je dan een keer wakker ligt…? Dan hoop ik dat je wakker ligt van nieuwe ideeën voor een succesvolle business.

Fijne feestdagen en graag tot binnenkort! 

Mirjam Borgers

Chan, K. W. & R. Mauborgne. 2005. Blue ocean strategy : how to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Reijnders, W. J. M. & Wentink. 2007, 2011. Klantwaarde = value in use. In Master Marketing TIAS Nimbas Business School, 9. Tilburg, Netherlands: TIAS Nimbas Business School.